0

TAPP Sepetiniz

0
Toplam: 0,00
No products in the cart.
30 gün ücretsiz iade ve 12 aya kadar taksit imkanı TAPP Water Türkiye'de.
Ürünlerimiz

ARITMA VE FİLTRE

YENİ

EcoPro Compact Arıtma Filtresi

Ultra gelişmiş anında filtreleme teknolojisi ile 100+ kirleticiyi temizler

1.590 TL'den başlayan fiyatlar

Sürdürülebilir ve Kompakt

2 ayda bir değişen kartuşlar ile ömür boyu aynı kalitede lezzetli ve sağlıklı su • MyTAPP ve E-posta ile kartuş değiştirme bildirimleri

DAHA İYİ KİREÇ FİLTRESİ

EcoPro Arıtma Filtresi

Ultra gelişmiş anında filtreleme teknolojisi ile 100+ kirleticiyi temizler

1.490 TL'den başlayan fiyatlar

Sürdürülebilir ve Taşınabilir

3 ayda bir değişen kartuşlar ile ömür boyu aynı kalitede lezzetli ve sağlıklı su • MyTAPP ve E-posta ile kartuş değiştirme bildirimleri

EN ÇOK SATAN

Eco Su Arıtma Filtresi

Sürdürülebilir ve Taşınabilir

Ultra gelişmiş anında filtreleme teknolojisi ile 80+ kirleticiyi temizler

1.290 TL'den başlayan fiyatlar

3 ayda bir değişen kartuşlar ile ömür boyu aynı kalitede lezzetli ve sağlıklı su • MyTAPP ve E-posta ile kartuş değiştirme bildirimleri

YENİ

PitcherPro Arıtmalı Sürahi

Cam sürahi ile ultra gelişmiş anında filtreleme teknolojisi

1.290 TL'den başlayan fiyatlar

Sürdürülebilir ve 1,45 L Cam

3 ayda bir değişen kartuşlar ile ömür boyu aynı kalitede lezzetli ve sağlıklı su • 1.45 L su hacmi • Organik yedek kartuşlar • Her bir kartuş 600 L arıtma kapasiteli

EN ÇOK SATAN

ShowerPro Duş Filtresi

Sürdürülebilir ve Yüksek Kapasiteli

4 aşama ile ultra gelişmiş anında filtreleme teknolojisi

1.190 TL'den başlayan fiyatlar

6 ayda bir değişen kartuşlar ile ömür boyu aynı kalitede sağlıklı ve kaliteli duş • Organik yedek kartuşlar • Her bir kartuş 40.000 L kapasiteli

YEDEK KARTUŞ ve AKSESUAR

EcoPro Yedek Kartuş

EcoPro Compact Yedek Kartuş

ShowerPro Yedek Kartuş​

PitcherPro Yedek Kartuş​

Taşınabilir ve katlanabilir matara

Ömür boyu garanti TAPPhero+

Peşin fiyatına 3 taksit.

1-3 günde ücretsiz hızlı teslimat.

30 gün ücretsiz iade.

0

TAPP Sepetiniz

0
Toplam: 0,00
No products in the cart.
30 gün ücretsiz iade ve 12 aya kadar taksit imkanı TAPP Water Türkiye'de.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Giriş ve Tanımlar

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TAPP Water Türkiye – TW Akıllı Su ve Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Kullanım Amacı:

Tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel veriler;

 • TAPP Water ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak müşterilere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak müşterilere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak TAPP Water’ın tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek

amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,

 • TAPP Water tarafından Türkiye’deki ve/veya diğer ülkelerdeki iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, şirket yetkililerine, tedarikçilere,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik olarak; web sitemiz, sosyal medya kanallarımız ve müşterilerle etkileşim amacını taşıyan benzer kanallar üzerinden yapılan ziyaret/sipariş/başvuru/iletişim ve benzeri işlemler esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz TAPP Water tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

TAPP Water işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler aşağıda belirtilmiştir:

Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar

10 yıl

6098 sayılı kanun

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler

En fazla 540 gün

 

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Ticari elektronik ileti onay kayıtları

Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi veya Anonimleştirilmesi Şartları

TAPP Water web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun kapsamında veri sahibinin hakları şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

Çerez Politikası

Giriş ve Tanımlar

Çerez, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan bir tanımlayıcı (bir harf ve sayı dizisi) içeren bir dosyadır. Tanımlayıcı, tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir.

Çerezler tipik olarak bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi içermez, ancak hakkınızda sakladığımız kişisel bilgiler çerezlerde saklanan ve bunlardan elde edilen bilgilere bağlanabilir.

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Kimlik Doğrulama – web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve web sitemizde gezinirken sizi tanımlamak için tanımlama bilgileri kullanırız;
 • Kişiselleştirme – tercihleriniz hakkında bilgi depolamak ve web sitesini sizin için kişiselleştirmek için tanımlama bilgileri kullanırız;
 • Güvenlik – oturum açma kimlik bilgilerinin dolandırıcılık amaçlı kullanımını önlemek dahil, kullanıcı hesaplarını korumak ve genel olarak web sitemizi ve hizmetlerimizi korumak için kullanılan güvenlik önlemlerinin bir unsuru olarak tanımlama bilgileri kullanırız;
 • Reklamcılık – sizinle alakalı reklamları göstermemize yardımcı olması için tanımlama bilgileri kullanırız;
 • Analiz – web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımını ve performansını analiz etmemize yardımcı olması için tanımlama bilgileri kullanırız; ve
 • Çerez İzni – çerezlerin kullanımıyla ilgili tercihlerinizi daha genel olarak saklamak için çerezleri kullanırız.

Hizmet Sağlayıcılarımız Tarafından Kullanılan Çerezler

Hizmet sağlayıcılarımız tanımlama bilgileri kullanır ve bu tanımlama bilgileri web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda saklanabilir.

 • Web sitemizin kullanımını analiz etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics, web sitesi kullanımıyla ilgili bilgileri çerezler aracılığıyla toplar. Web sitemizle ilgili olarak toplanan bilgiler, web sitemizin kullanımı hakkında raporlar oluşturmak için kullanılır. Google Gizlilik politikası şu adreste mevcuttur: https://www.google.com/policies/privacy/.
 • Web sitemizde Google AdSense ilgi alanına dayalı reklamları yayınlıyoruz. Bunlar, Google tarafından ilgi alanlarınızı yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. İlgi alanlarınızı belirlemek için Google, çerezleri kullanarak web sitemizdeki ve web üzerindeki diğer web sitelerindeki davranışınızı izleyecektir. Tarayıcınızla ilişkili ilgi alanı kategorilerini https://adssettings.google.com adresini ziyaret ederek görüntüleyebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu ayarları kullanarak veya Network Advertising Initiative’i kullanarak AdSense ortak ağı çerezini devre dışı bırakabilirsiniz. Çoklu çerez devre dışı bırakma mekanizması: http://optout.networkadvertising.org. Bununla birlikte, bu devre dışı bırakma mekanizmalarının kendisi çerez kullanır ve çerezleri tarayıcınızdan temizlerseniz, devre dışı bırakmanız korunmaz. Belirli bir tarayıcıyla ilgili bir devre dışı bırakmanın sürdürüldüğünden emin olmak için, https://support.google.com/ads/answer/7395996 adresinde bulunan Google tarayıcı eklentilerini kullanmayı düşünebilirsiniz.
 • Eklentilerinin düzgün bir şekilde uygulanması ve çalışması için çerezleri kullanan YouTube ve Google Haritalar dahil diğer Google hizmetlerini kullanıyoruz.
 • Reklam sağlamak için Facebook Piksel Kimliği kullanıyoruz. Bu hizmet, kullanıcıya ilişkin anonim veri toplamak için Reklamcılık ve Pazarlama çerezlerden yararlanır ‘ Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla web sitesine yapılan ziyaretler. Bu servis sağlayıcının gizlilik politikasını Facebook.com adresinde görüntüleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php
  Reklam sağlamak için Criteo kullanıyoruz. Bu hizmet, kullanıcıyla ilgili anonim verileri toplamak için Reklam için çerezler kullanır. Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla web sitesine yapılan ziyaretler. Bu servis sağlayıcının gizlilik politikasını Criteo.com adresinde görüntüleyebilirsiniz: https://www.criteo.com/privacy/.
 • Web sitenizin kullanımını analiz etmek için Smartlook kullanıyoruz. Smartlook, çerezler aracılığıyla web sitesi kullanımı hakkında bilgi toplar. Web sitemizle ilgili olarak toplanan bilgiler, web sitemizin kullanımı hakkında raporlar oluşturmak için kullanılır. Smartlook gizlilik politikası şu adreste mevcuttur: https://www.smartlook.com/privacy
 • Güvenilir web trafiğini belirlemek, web sitemizin performansını iyileştirmek ve web sitemizin güvenliğini artırmak için içerik ağı Cloudflare kullanıyoruz. Cloudflare ‘ gizlilik politikası burada mevcuttur: https://www.cloudflare.com/security-policy/
 • Web sitemizde müşteri desteği amacıyla sohbet penceresi eklentisi sağlamak için Tidiochat kullanıyoruz. Aynı zamanda sınırlı analiz özellikleri (geri dönen ziyaretçilerin belirlenmesi, vb.) Sağlar. Tidiochat gizlilik politikası burada mevcuttur: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy
 • Sizinle alakalı olduğunu düşündüğümüz bilgileri iletebilmek için web sitesindeki pop-up’larımızı ve geçiş reklamlarımızı güçlendirmek için OptinMonster’ı kullanıyoruz. Aynı zamanda sınırlı analiz özellikleri (geri dönen ziyaretçilerin belirlenmesi, vb.) Sağlar. Gizlilik politikaları burada: https://optinmonster.com/privacy/
 • Video eklentisinin düzgün şekilde uygulanması ve çalışması için tanımlama bilgileri kullanan Vimeo’yu kullanıyoruz. Vimeo Gizlilik politikası burada mevcuttur: https://vimeo.com/privacy
 • Typeform’u web sitemizdeki çeşitli anketler ve formlar için kullanıyoruz. Bu hizmet, girilen verileri uygun şekilde derlemek ve işlemek için tanımlama bilgileri kullanır. Typeform gizlilik politikası burada mevcuttur: http://www.typeform.com/terms-service/
 • Cookiebot by Cybot’u size çerez onay mesajını göstermek, çerez tercihlerinizi kaydedip günlüğe kaydetmek ve buna göre uygulamak için kullanıyoruz. Cybot gizlilik politikası burada mevcuttur: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/
 • Facebook veya Google hesaplarınızı tappwater.com.tr’de birbirine bağlayarak satın alma çıkış sürecini tamamlamanıza veya profilinizi kaydettirmenize veya geliştirmenize olanak tanıyan Facebook ve Google çerezlerini kullanıyoruz. Bunu yaparak, onlardan bu sosyal medya hesaplarından bize belirli bilgileri göndermelerini istiyor ve bize gönderdiklerini Gizlilik Politikamıza göre toplamamız, saklamamız ve kullanmamız için bize yetki veriyorsunuz. Sosyal medya kayıt özellikleri, IP adresinizi, web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfayı toplayabilir ve özelliğin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir. Sosyal medya özellikleri ve pencere öğeleri ya üçüncü bir tarafça ya da doğrudan web sitemizde barındırılır. Tappwater.com.tr hesabınızı üçüncü şahıs hesaplarından istediğiniz zaman ayırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamıza, çerez politikamıza bakın veya bize bir e-posta gönderin: destek@tappwater.com.tr.

Çerezlerin Yönetimi

Çoğu tarayıcı, çerezleri kabul etmeyi reddetmenize ve çerezleri silmenize izin verir. Bunu yapma yöntemleri tarayıcıdan tarayıcıya ve sürümden sürüme değişir. Bununla birlikte, bu bağlantılar aracılığıyla çerezlerin engellenmesi ve silinmesi hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
 • https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
 • http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 • https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
 • https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); ve
 • https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
Shopping Cart
Scroll to Top